การจ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสังกัดหอสมุดห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากจะได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับสวัสดิการในส่วนของหอสมุดฯด้วย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของสำนักหอสมุด พ.ศ.2558 โดยสวัสดิการที่ทางหอสมุดฯจะให้แก่บุคลากร ซึ่งรวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำและชั่วคราว ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ มีดังนี้ คือ

Continue reading การจ่ายเงินสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรีไซเคิล คืออะไร

การรีไซเคิล คืออะไร

การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่า “รีไซเคิล” คือ การนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้   ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้
ของใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม นำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ แก้ว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก “การรีไซเคิล” เป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป
การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การเก็บรวบรวม
    2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน
    3. การผลิตหรือปรับปรุง
    4. การนำมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วัสดุที่แตกต่างชนิดกัน จะมีกรรมวิธีในการผลิต แตกต่างกัน เช่น ขวด แก้วที่ต่างสี พลาสติกที่ต่างชนิด หรือกระดาษที่เนื้อกระดาษ และสีที่แตกต่างกัน  ต้องแยกประเภทออกจากกัน
    เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วของเสียที่ใช้แล้วเหล่านี้จะกลายมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนในการนำมาใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายทีประทับไว้     บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกครั้ง

การรีไซเคิล ทำให้โลกมีจำนวนขยะลดน้อยลง และช่วยลดปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง     ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ และลดปริมาณการโค่นทำลายป่าไม้ลงด้วย             การหมุนเวียนนำมาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้ภิภพ          ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศและลดภาวะการเกิดฝนกรด

สำหรับประเทศไทยนั้น จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พบว่า ศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จากมูลฝอยที่เก็บขนได้ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีประมาณร้อยละ 16-34  ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บได้ แต่มีเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตัน  ต่อวันเท่านั้น ที่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ การนำกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็น  วิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุด ในหนทางหนึ่ง

เคดิต : https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi4/recycle/re.htm

German-Southeast Asian Center of Excellence for Good Governance and Public Policy Conference on Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019

640px-ASEAN_Nations_Flags_in_Jakarta_3.jpg (640×476)

Continue reading German-Southeast Asian Center of Excellence for Good Governance and Public Policy Conference on Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019

New Books: Thailand and Joan Baez

640px-Thai_Elephant_Conservation_Center.jpg (640×426)

Continue reading New Books: Thailand and Joan Baez

ลบการขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสี และฟอนต์ ที่มาจากการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)

การพิมพ์เอกสารที่จำเป็นต้องนำลิงก์มาใส่ไว้ในเอกสาร Microsoft Word แต่กลับมีสี ฟอนต์และการเชื่อมโยงหลายมิติของเว็บติดมาด้วยจนทำให้ขัดใจ เรามีวิธีที่ทำให้คุณไม่ต้องคลิกขวา และคลิก Remove Hyperlink บ่อยๆ ดังนี้

Continue reading ลบการขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสี และฟอนต์ ที่มาจากการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมคณะทำงาน361

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2561

สวนแนวตั้งจากขวดพลาสติก

ขึ้นชื่อว่า รีไซเคิล ต่างก็จัดว่ามีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้กลายเป็นของใช้ชิ้นใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ก็ยิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่ เช่น ขวดพลาสติก ที่คนส่วนใหญ่มักจะนำไปทิ้งหลังจากใช้งานเสร็จ ทั้งที่จริง ๆ แล้วขวดพลาสติกกลับสามารถนำมาทำเป็นอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย หอสมุดฯ รักสิ่งแวดล้อม จึงขอนำ วิธีรีไซเคิลขวดพลาสติก สุดครีเอท ที่ทำให้ขวดพลาสติกธรรมดา ๆ กลายเป็นของมีประโยชน์ได้เพียบมาฝากกัน

สวนแนวตั้งเพิ่มสีสันให้ผนังบ้าน

ต่อให้ไม่มีสนามหญ้าสำหรับจัดสวนก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ถ้าต้องการ แค่เพียงคว้านผิวด้านข้างของขวดพลาสติกออกเกือบครึ่ง พร้อมกับเจาะรูเล็ก ๆ จำนวน 4 รูไว้ใกล้ ๆ กับปากขวดและก้นขวด แล้วนำไปร้อยเชือกเอาไว้สำหรับแขวนบนผนัง ก่อนจะปลูกต้นไม้ลงไป ทีนี้ผนังสีจืด ๆ ก็กลับดูสดใสขึ้นมาทันตาเห็นเลย

icover-hanging-recycle-garden