หอสมุดฯ ตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2015 stage 1

ประชุมเพื่อรับทราบแผนการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่ง มธ. ท่าพระจันทร์
ประชุมเพื่อรับทราบแผนการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่ง
มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากบริษัท SGS-CBE Company Limited จำนวน 3 ท่าน โดยมี คุณนฤมล มารดาสกุล เป็นผู้นำทีมในการตรวจประเมินครั้งนี้ โดยการตรวจประเมินดังกล่าว ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ศูนย์ คือ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ในส่วนของศูนย์รังสิต นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ รักษาการหัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนางญาณภา สมนึก หัวหน้าห้องสมุดศูนย์รังสิต คอยให้การต้อนรับ Continue reading หอสมุดฯ ตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2015 stage 1