10 March Little Prince Exhibit at the Thammasat Museum of Anthropology

450px-Hakone_149_musé_du_petit_prince.JPG (450×600)

Continue reading 10 March Little Prince Exhibit at the Thammasat Museum of Anthropology

4 ป.ประหยัดพลังงาน

ใครที่ยังช็อคกับค่าไฟเดือนล่าสุดไม่หาย อยากให้มาอ่านนี่เลยจ้า เรามีวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าไฟได้แบบง๊ายง่าย ที่เรียกว่า 4 ป.ประหยัดพลังงานมาฝากครับ

1.ป. ปิด ก็คือ ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ อันนี้แน่นอนว่าทุกคนถ้าจะประหยัดพลังงานก็คือ ไม่ต้องใช้พลังงาน ปิด เมื่อไม่ใช้งาน เช่น ปิดสวิชไฟ แอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ค่อยเปิดอีกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน
2.ป.ปลด ก็คือ ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อเราเลิกใช้งาน เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคลื่นรีโมททุกชนิด เช่น ทีวีหรือเครื่องเสียง ทุกครั้งที่เราปิดแล้วแต่ที่ตัวเครื่องยังมีไฟสีแดงติดอยู่นั่นหมายถึง เครื่องยังอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน จึงยังกินไฟอยู่ ที่ชัวร์ คือต้องปลดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
3.ป.ปรับ ปรับอุณหภูมิแอร์ มาตรฐานทั่วไปที่เรารู้กันดีคือการปรับอุณหภูมิไปที่ 25 องศา เราจะเย็นสบาย
4.ป.เปลี่ยน เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆที่อาจจะเคยซื้อมานานแล้ว รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เปลี่ยนใหม่ให้เป็นของดีมีคุณภาพ ที่สำคัญมีฉลากระหยัดไฟเบอร์ 5 แค่นี้ก็จะทำให้เราประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆครับ

February 14 TBS Lecture on Collaboration Network and Research Impact: a Social Capital Perspective

450px-Chung_Yuan_Christian_University_entrance_20150813.jpg (450×600)

Continue reading February 14 TBS Lecture on Collaboration Network and Research Impact: a Social Capital Perspective

การสร้างจิตสำนึก

ปีนี้ภัยแล้งเริ่มต้นเร็ว และกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น ถึงอย่างนั้นความต้องการใช้น้ำ ก็ดูเหมือนจะไม่มีวันน้อยลง หากเราไม่ช่วยกันประหยัด ใช้น้ำอย่างไม่รู้คุ้มค่าตั้งแต่วันนี้ อาจจะถึงวันที่น้ำหมดไปในไม่ช้า พอพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ำ  ผมคิดว่าทุกคนในองค์กรหอสมุดฯ คงรู้กันดี จากสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ข่าวหน้าจอทีวี และอื่นๆ การประหยัดน้ำนั้น มีวิธีการมากมายหลายแบบ เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรของเรา แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลย คือการสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ   

การสร้างจิตสำนึกร่วมกันของคนในองค์กรจะนำไปสู่การใช้น้ำในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังรู้คุณค่าของน้ำ ทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้การประหยัดน้ำในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

การไม่มองข้ามปัญหา และร่วมกันแก้ไข พัฒนาจากต้นทุนที่มี จะสามารถต่อยอดพัฒนาไปยังด้านอื่นๆ ได้ เปรียบเสมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านเพื่อเติบโต ปัญหาเรื่องน้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ปลูกฝังคุณค่าของน้ำ เมื่อมีการจัดการน้ำที่ดี ผู้บริโภคมีจิตสำนึกร่วมรักษา ปัญหาขาดแคลนน้ำก็จะไม่เกิดขึ้น นากยกสุวรรณ อบต.อีเซ ได้กล่าวไว้