ที่มาของ Pulinet : ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINETLogo-01 (1)

หากพูดถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  (Pulinet) เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่เข้มแข็งและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของ ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดส่วนภูมิภาค  Continue reading ที่มาของ Pulinet : ข่ายงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Library Visit by Representatives of the Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia

640px-Tamanilmugate.jpg (640×480)

Continue reading Library Visit by Representatives of the Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia

1 เมษานี้ เตรียมพบบริการใหม่ TU-PULINET

PULINETLogo-01 (1)

ข้อมูลบริการยืมระหว่างข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

PULINET คืออะไร?

โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ถึง 20 แห่ง ประกอบกับมีความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 4 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน, ศรีราชา และกำแพงแสน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์ (หาดใหญ่และปัตตานี), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา Continue reading 1 เมษานี้ เตรียมพบบริการใหม่ TU-PULINET

The Thammasat Institute of Area Studies and ASEAN Association of Thailand Seminar on March 21, 2019

640px-John_Edmund_Taylor,_Chinese_Junks_in_a_Squall._Singapore._(1879,_Wellcome_V0037495).jpg (640×450)

Continue reading The Thammasat Institute of Area Studies and ASEAN Association of Thailand Seminar on March 21, 2019

เมื่อมีตัวเลือกให้เลือก คุณพร้อมจะเลือกแบบไหน : หมาป่าในใจเป็นไปตามชิ้นเนื้อที่เลือก กับ ‘เลือกเนื้อที่ใช่ให้หมาป่า’

สำเนาของ สำเนาของ โพสต์ Facebook – งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ

เราทุกคนล้วนมีหมาป่าในจิตใจ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเนื้อชิ้นไหนให้หมาป่าตัวนั้น.. เมื่อชีวิตของเราล้วนต้องเลือกและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา เราแค่ต้องกล้าที่จะเลือก กล้าที่จะยอมรับผลลัพธ์เมื่อเลือกไปแล้ว และกล้าที่จะเผชิญหน้าโดยไม่เสียใจ เสียดาย หรือจมกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อ ‘สิ่งที่เลือกมา’ ไม่ได้ดั่งใจ

มาลองทำแบบทดสอบ 5 ข้อ ชิ้นเนื้อแบบไหนที่คุณเลือกให้หมาป่า?  (ที่มา: Mthai Book)

Continue reading เมื่อมีตัวเลือกให้เลือก คุณพร้อมจะเลือกแบบไหน : หมาป่าในใจเป็นไปตามชิ้นเนื้อที่เลือก กับ ‘เลือกเนื้อที่ใช่ให้หมาป่า’

German Southeast Asian Center of Excellence For Public Policy and Good Governance Seminar on Geopolitical Outlooks for Eurasia in 2019 Revisited

640px-Avenue_de_Opera_Paris_under_the_snow_2013-01-20.jpg (640×427)

Continue reading German Southeast Asian Center of Excellence For Public Policy and Good Governance Seminar on Geopolitical Outlooks for Eurasia in 2019 Revisited