ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__62021638

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

S__62021637

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562

Thailand and United Nations Nelson Mandela International Day

640px-Apollo_Theater_Nelson_Mandela.jpg (640×480)

Continue reading Thailand and United Nations Nelson Mandela International Day

Libraries of the World: University of Illinois at Urbana-Champaign Main Library

800px-Main_Library-University_of_Illinois_at_Urbana-Champaign_11.jpg (800×449)

Continue reading Libraries of the World: University of Illinois at Urbana-Champaign Main Library

TU Faculty of Sociology and Anthropology Presents a Lecture on Museums of Singapore

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Asian_Civilisations_Museum%2C_Empress_Place_18%2C_Aug_06.JPG/450px-Asian_Civilisations_Museum%2C_Empress_Place_18%2C_Aug_06.JPG

Continue reading TU Faculty of Sociology and Anthropology Presents a Lecture on Museums of Singapore