หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ผ่านตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

คณะผู้บริหารหอสมุดฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวถ่ายภาพร่วมกัน
คณะผู้บริหารหอสมุดฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวถ่ายภาพร่วมกัน

ตามที่หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเป็น 1 ใน  11 ห้องสมุดนำร่องในการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ และนางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานได้ให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว พร้อมกับนำชมการดำเนินงานต่าง ๆ  ทั้งนี้ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการฯ ด้านการจัดการพลังงานที่ดี   Continue reading หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ผ่านตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ MARC 21

53600

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 บรรณารักษ์จากฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวสมหมาย เที่ยงในญาติ และนางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน ได้เป็นตัวแทนหอสมุดฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การลงรายการทางบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC 21 ให้แก่บรรณารักษ์กลุ่มงานห้องสมุดและกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 217 อาคารรัฐสภา 2  Continue reading แลกเปลี่ยนเรียนรู้ MARC 21

พระอาจารย์ พระนักศึกษา และนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

123

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-14.30 น.

พระอาจารย์ พระนักศึกษา และนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Continue reading พระอาจารย์ พระนักศึกษา และนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Books to Remember: The Diary of Anne Frank

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/AnneFrankSchoolPhoto.jpg/477px-AnneFrankSchoolPhoto.jpg

Continue reading Books to Remember: The Diary of Anne Frank