แชร์สิ่งดีๆ ก็มีนะเธอ …โลกสวยเราช่วยกัน

การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) นั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์   การแบ่งปันข้อมูลและการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ซึ่งมีทั้ง ข่าวสารในด้านที่ดี และในด้านลบ ซึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และแพร่กระจายข่าวสารใด ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือเรื่องที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง และผู้อื่นได้ Continue reading แชร์สิ่งดีๆ ก็มีนะเธอ …โลกสวยเราช่วยกัน

TULIB นำร่องโครงการใหม่ “PatronX” ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล

บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมอบรมในหัวข้อ Customer Journey
บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมอบรมในหัวข้อ Customer Journey วิทยากรโดย  ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำร่องเปิดโครงการ​ PatronX  ศึกษาการใช้ข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง​สังคมศาสตร์​  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมพัฒนาบริการห้องสมุดแบบ​ Personalize​ ​ รับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัย Continue reading TULIB นำร่องโครงการใหม่ “PatronX” ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล