มารู้จักตัวเองด้วย แบบทดสอบ MBTI

ทำไมเราถึงต้องรู้จักตัวเราเอง? คำตอบนั้นง่ายมาก ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้ว ใครที่ไหนจะมารู้จักตัวเราหล่ะ ?  การรู้จักตัวเองจะช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การทำงาน หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Katharine C.Briggs และ Briggs Myers จากแนวคิดของ คาร์ล กุสตาฟ ยุง จิตแพทย์ชาวสวิส (Jung’s personality typology) ซึ่งสังเกตุพฤติกรรมของคนจำนวนมาก พบว่า “พฤติกรรมมิได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่ง แต่หลาย ๆ คนสามารถมีแบบ (Patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กันได้ โดยแบบของพฤิตกรรมที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (Preferences) จะสะท้อนซึ่งเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก

Carl G. Jung
Carl G. Jung

คาร์ล ยุง ได้ใช้อักษร(ตัวแปร) ทั้ง 8 คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ

แบบทดสอบ MBTI ใช้เวลาในการทำไม่นาน โดยให้ผู้ทดสอบทำทั้ง 4 ชุดตามลำดับ เมื่อทำเสร็จในแต่ละชุดจะได้ตัวอักษร 1 ตัว ให้นำตัวอักษรที่ได้มาเรียงกัน

อักษรตัวที่ 1   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 2   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 3   ทดสอบที่นี่
อักษรตัวที่ 4   ทดสอบที่นี่

16
ref: www.ritholtz.com

จากนั้นดูผลทดสอบตามลิงค์ด้านล่าง
ISTJ        ISTP          ISFJ        ISFP
INFJ       INFP        INTJ       INTP
ESTJ       ESTP       ESFJ       ESFP
ENFJ      ENFP      ENTJ      ENTP

มีคำแนะนำว่า ให้ตอบแบบทดสอบตามความเป็นจริงในพฤติกรรมที่ตนเองเป็นอยู่ในขณะ นั้นอย่าตอบในสิ่งที่เราอยากเป็น หรือตามมุมมองของคนอื่นที่มีต่อเรา จากนั้นให้เลือกคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาในหัว ซึ่งมักจะเป็นคำต่อที่ ใช่  และตรงกับใจเสมอ

สำหรับใครที่อยากลองทำเวอชั่นภาษาอังกฤษ ทดลองทำได้ ที่นี่ ครับ

 ที่มา : http://pantip.com/topic/32977399