Dr. Nurul H. Choudhury, Pro Vice Chancellor, Varendra University, Rajshahi, Bangladesh เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันพฤหัสที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 10.30-11.00 น.

ผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 3 ท่าน นำโดย Dr. Nurul H. Choudhury, Pro Vice Chancellor, Varendra University, Rajshahi, Bangladesh มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดย นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ และนางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์ ให้การต้อนรับ นำชมโดย Mr. Benjamin Ivry