หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

S__19882001
สุมนา วัสสระ

บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

คุณสุมนา วัสสระ หรือ “พี่ตุ่ม” เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2523 เริ่มทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ งานวารสาร ทำดรรชนีวารสาร หนังสือ และจัดหาวารสาร  และเติบโตในหน้าที่การทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานวารสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และตำแหน่งสูงสุด คือ รองผู้อำนวยการสายเทคนิค ในปี 2549 สมัยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

“ตอนนั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้งานบริหารอย่างจริงจัง ท่านผู้อำนวยการสอนและแนะนำในหลาย ๆ เรื่อง  และหนึ่งในความภาคภูมิใจคือ การจัดประชุมวิชาการ ครั้งแรกของสำนักหอสมุดฯ เมื่อปี 2550  โดยได้รับผิดชอบในส่วนของการลงทะเบียน” คุณสุมนากล่าว

มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต ในปี 2556 คือ การได้มาทำงานบริการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ต้องช่วงนั้นต้องเรียนรู้งานหลาย ๆ ด้วยความรู้สึกกลัว … กลัวจะอายเขา ทำให้ต้องฝึกฝนและเรียนรู้จนสามารถปฏิบัติได้ และพบว่า หัวใจสำคัญของงานบริการ คือ การใส่ใจลูกค้า

สำหรับสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้อง ๆ บรรณารักษ์รุ่นใหม่ ควรให้ความสนใจงานวิชาการ หรือ การทำงานวิจัยมากขึ้น  และได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานในการประชุมต่าง ๆ รวมถึงบนเวทีการประชุมระดับโลกด้วย