หลักคิดของผู้เกษียณ : ภูมิใจกับเรื่องเล็กๆ และรักในงานที่ทำ

pintima
พิณทิมา เลิศสมบูรณ์

“ภูมิใจกับเรื่องเล็ก ๆ  และรักในงานที่ทำ”

คุณพิณทิมา เลิศสมบูรณ์  หรือ “พี่จั่น” เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์  ประจำห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526  พี่จั่น เล่าว่า ภูมิใจที่ได้ทำงานเป็นบรรณารักษ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการทำงานในหลายตำแหน่งทั้งในระดับปฏิบัติงานและหัวหน้างาน นอกจากนั้น ยังภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพในฐานะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อีกด้วย

ปัจจุบัน “พี่จั่น” รับผิดชอบดูแลคอลเลคชันหนังสืออนุสรณ์งานศพ ของหอสมุดปรีดี พนมยงค์  โดยหลักในการทำงานที่ “พี่จั่น”  ยึดถือมาโดยตลอด คือ  จงภูมิใจกับสิ่งเล็ก ๆ ถึงมันจะไม่ยิ่งใหญ่ และรักในงานที่ทำ

สิ่งที่อยากฝากถึงน้อง ๆ บรรณารักษ์ และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คือ การพัฒนาคอลเลคชั่น “หนังสืออนุสรณ์งานศพ” ซึ่งเป็นหนังสือหายากประเภทหนึ่ง ที่ประเทศไทยมีการจัดทำเพียงแห่งเดียวในโลก ปัจจุบันหอสมุดฯ มีการจัดเก็บและรวบรวมไว้ให้บริการที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเชื่อว่าห้องสมุดอื่น ๆ ก็มีการจัดทำคอลเลคชั่นนี้ เช่นกัน  อาทิ หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น ในอนาคตหากมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปัน “หนังสืออนุสรณ์งานศพ” ระหว่างห้องสมุด น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ และการเผยแพร่หนังสืออนุสรณ์งานศพของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น