หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

พรรณี วันเพ็ญ
พรรณี วันเพ็ญ

คุณพรรณี วันเพ็ญ หรือ “พี่ต๋อย” เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดฝ่ายจัดหา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2519  ทำงานที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันรวมแล้วนานถึง 41 ปี 7 เดือน อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานกับหอสมุดฯ มานานที่สุดในรุ่นที่เกษียณอายุปีเดียวกัน

ในส่วนของการทำงาน พี่ต๋อย เล่าว่า โชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก และชอบ ในเรื่องการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และทรัพยากรต่าง ๆ ในห้องสมุด ที่ต้องใช้เรื่องความละเอียดรอบคอบ นอกจากนั้น ยังได้หัวหน้าที่ดี ที่คอยสอนงานนับตั้งแต่เข้ามาทำงาน ตั้งแต่พี่แอ๋ว “ประไพพรรณ จารุทวี” ที่สอนให้รู้จักประเภทของหนังสือ พี่เล็ก “คุณสมลักษณ์ สุวรรณพาณี”  ที่สอนให้รู้จักคิดงานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง พี่แดง “อัจฉริยา รามสมภพ” สอนให้รู้จักการตรวจสอบใบ Invoice การดูรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ  พี่ตุ่ม “คุณสุมนา วัสสระ” สอนให้รู้จักฐานข้อมูล e-reference  e-book ต่าง ๆ  และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า ที่สอนเรื่องระเบียบงานพัสดุ เป็นต้น

สำหรับสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้อง ๆ หอสมุด คือ หากได้รับมอบหมายใด ๆ ขอให้ทำงานชิ้นนั้นให้ดีที่สุด