หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

เรณู นิลดี
เรณู นิลดี

คุณเรณู นิลดี หรือ “พี่ณู” บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2524 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร แรกเริ่มเลยอยู่งานซ่อมหนังสือ  ฝ่ายจัดหาฯ ก่อนที่จะมาทำหน้าที่ในปัจจุบัน คือ งานเกี่ยวกับหนังสือบริจาค

พี่ณู รับผิดชอบในการจัดทำจดหมายขอหนังสือและตอบขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ติดต่อประสานงาน โดยหนังสือที่ขอบริจาค จะเป็นหนังสือที่มีการจัดทำขึ้นในวาระโอกาสพิเศษ หรือมีการทำแจกจ่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ประทับตราห้องสมุดต่าง ๆ เรียกได้ว่าหนังสือแทบทุกเล่มต้องผ่านมือ พี่ณู นั่นเอง

พี่ณู เล่าว่า ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่ห้องสมุด มธ. และมีความสุขที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดี

สำหรับหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและน่าจะเป็นแนวคิดให้น้อง ๆ ได้  คือ การแบ่งเวลาระหว่างที่ทำงานและให้ครอบครัว เมื่อถึงวันหยุดก็ให้เวลากับครอบครัวเต็มที่