All posts by นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช

ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด

WorldShare_Logo_H_Color

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์เรื่อง “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” โดยจะกล่าวถึงในส่วนของ “ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด” ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้กำหนดนโยบายรวมทั้งส่งเสริมการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

Continue reading ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด

รู้หรือไม่ “ทำไมบรรณารักษ์ หาอะไรก็เจอ” เรียนรู้เทคนิคง่าย ๆ และได้ผลจริงในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ

เทคนิคการค้นหาหนังสือโดยการใช้ Keywords

#เหมาะกับ ผู้ใช้บริการที่จำชื่อเรื่อง หรือ รายละเอียดของหนังสือที่ต้องการค้นหาไม่ได้ทั้งหมด

#ข้อดี หากกำหนด Keyword ได้อย่างถูกต้อง จะทำให้ได้ผลการค้นหาที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

7B4E13FE-81CE-48FB-A407-6C50AB87BEB6

Continue reading รู้หรือไม่ “ทำไมบรรณารักษ์ หาอะไรก็เจอ” เรียนรู้เทคนิคง่าย ๆ และได้ผลจริงในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ

แนวปฎิบัติที่ดีในการตรวจสอบสิทธิสมาชิก

แนวปฎิบัติที่ดีในการตรวจสอบสิทธิสมาชิก

1234
ที่มา: https://itaxi.taxi/customer

เมื่อใดที่ต้องตรวจสอบ

1. เมื่อพบว่า บัตรสมาชิก เช่น บัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวบุคลากร ไม่สามารถใช้แตะผ่านประตูเพื่อเข้าห้องสมุด การยืมหนังสือผ่าน Self-Check หรือเคาน์เตอร์บริการ
2. เมื่อไม่ทราบ / ไม่แน่ใจว่า บัตรสมาชิกประเภทสมทบ หรือ รายปี ยังคงมีสภาพสมาชิกอยู่หรือไม่
Continue reading แนวปฎิบัติที่ดีในการตรวจสอบสิทธิสมาชิก

การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook

ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ebook เพิ่มมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลการจำหน่ายหนังสือของ Amazon ในปี 2017 พบว่า สัดส่วนการเติบโตของ ebook นั้นเพิ่มสูงกว่าสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเดิมอย่างชัดเจน

Capture
ที่มา https://qz.com/1240924/are-ebooks-dying-or-thriving-the-answer-is-yes

Continue reading การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Theses)


แต่เดิมการค้นหาวิทยานิพนธ์สักเล่ม ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาค้นหา และใช้งานภายในห้องสมุดเท่านั้น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง ได้จัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TU eTheses) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้น ยังเป็นการลดจำนวนตัวเล่มของวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีพื้นที่ภายในห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2DA4991E-5331-48F4-91CC-2DD7F19CF211

Continue reading ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Theses)

การฝัง Font ใน PowerPoint

เคยมั้ยทำ Presentation เสร็จแล้ว พอถึงเวลาที่ต้องนำเสนอตัวอักษรดันกระโดดกระเด้งขึ้นมาซะอย่างนั้น นั่นก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ไม่มีฟอนต์ที่เราใช้ทำ Presentation นั่นเอง เลยทำให้งานที่เราตั้งใจทำมาดูไม่ Strong !! เอาซะเลย

unnamed

Continue reading การฝัง Font ใน PowerPoint

การพัฒนาคลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์

การพัฒนาคลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Past Examination Repository (PER) Faculty of Law, Thammasat University

Slide1

1. ความเป็นมา

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนั้นยังให้บริการข้อสอบเก่าในรายวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบ ซึ่งห้องสมุดข้อสอบได้รับจากคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยห้องสมุดได้ให้บริการในรูปตัวเล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการต้องค้นหาเป็นไล่เรียง (Browse Search) ไม่สามารถสืบค้นตามรายวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน และปีการศึกษาได้ เนื่องมาจากไม่มีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้งานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้งานภายในห้องสมุดเท่านั้น ทำให้นักศึกษาที่ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปางไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

Continue reading การพัฒนาคลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์

การพัฒนาระบบ Book Delivery ใหม่ของหอสมุด มธ.

Capture

Book Delivery คืออะไร

Book Delivery คือ บริการที่รับจัดส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดสาขา ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ​เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปยืมหนังสือด้วยตนเองระหว่างศูนย์การศึกษา ท่าพระจันทร์ รังสิต ลำปาง และพัทยา​ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สนับสนุน การเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา ของประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งในวันนี้ และอนาคต Continue reading การพัฒนาระบบ Book Delivery ใหม่ของหอสมุด มธ.

ความร่วมมือกับหอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ

หอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น วารสาร งานวิจัย รวมทั้งสิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

Capture

Continue reading ความร่วมมือกับหอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ

ทำไมหนังสือไม่เคยเต็มห้องสมุด?

หลายคนที่เข้าห้องสมุดบ่อยๆ คงแปลกใจว่าในเมื่อห้องสมุดซื้อหนังสือใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา แล้วทำไมหนังสือไม่เต็มห้องสมุดซะที

234
ภาพหนังสือใหม่ของห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

.หนังสือหาย
.หนังสือมีคนยืมไปใช้
.หรือมีห้องต้องประสงค์ซ้อนอยู่ในห้องสมุด
Continue reading ทำไมหนังสือไม่เคยเต็มห้องสมุด?