Category Archives: การทำงาน

สร้างสรรค์ QR Code รูปแบบใหม่ง่ายๆ ด้วย Unitag

Unitag_QRCode_1506052622164

หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อเมื่อพบกับรูปแบบเดิมๆ ของคิวอาร์โค้ด (QR Code) วันนี้เรามีการสร้างสรรค์คิวอาร์โค้ดรูปแบบใหม่ ที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากเดิม และยังสามารถบ่งบอกอัตลักษณ์ขององค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งก็คือ การสร้างคิวอาร์โค้ดผ่านเว็บไซต์ Unitag (https://www.unitag.io/qrcode) โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ง่ายๆ ดังนี้

Continue reading สร้างสรรค์ QR Code รูปแบบใหม่ง่ายๆ ด้วย Unitag

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีจัดหาฯโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดหาฯด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำเนินงานของหอสมุด

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 2 หน่วยงานหลักๆที่ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วย ได้แก่ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดสาขา ซึ่งงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศรับผิดชอบในการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ วารสาร หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย ส่วนห้องสมุดสาขารับผิดชอบในการจัดหาหนังสือทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ห้องสมุดสาขาบางแห่งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ ซึ่งห้องสมุดสาขาสามารถใช้ในการจัดหาหนังสือ หรือฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของผู้ใช้

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

รวยริน ฉายสุวรรณ
รวยริน ฉายสุวรรณ

คุณรวยริน ฉายสุวรรณ หรือ “พี่หลิน”  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2521 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องสมุดสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีคุณอารี สมบูรณ์ดำรงกุล เป็นหัวหน้าคนแรก โดยทำหน้าที่บริการเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

17359358_1355823631142148_3385459789837974588_o

คุณเอิบลาภ เลิศวิธี  หรือ พี่เอิบ บางคนก็จะเรียก พี่ติ๋ม  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522 โดยทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 สังกัดฝ่ายวารสาร มีคุณอัจฉริยา รามสมภพ เป็นหัวหน้าคนแรก Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

เดชา บัวรุ่ง
เดชา บัวรุ่ง

คุณเดชา บัวรุ่ง หรือ “ป๋าเด” เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักงานขับรถ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ตลอดระยะเวลา 36 ปี ได้ทำหน้าที่ขับรถเพื่อรับส่งเอกสาร ขนหนังสือบริจาค และบริการบุคลากรหอสมุดฯ Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

เรณู นิลดี
เรณู นิลดี

คุณเรณู นิลดี หรือ “พี่ณู” บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2524 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร แรกเริ่มเลยอยู่งานซ่อมหนังสือ  ฝ่ายจัดหาฯ ก่อนที่จะมาทำหน้าที่ในปัจจุบัน คือ งานเกี่ยวกับหนังสือบริจาค Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

พรรณี วันเพ็ญ
พรรณี วันเพ็ญ

คุณพรรณี วันเพ็ญ หรือ “พี่ต๋อย” เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดฝ่ายจัดหา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2519  ทำงานที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันรวมแล้วนานถึง 41 ปี 7 เดือน อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานกับหอสมุดฯ มานานที่สุดในรุ่นที่เกษียณอายุปีเดียวกัน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

หลักคิดของผู้เกษียณ : การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างมีความสุข

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และทำงานอย่างมีความสุข

เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข

คุณเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข หรือ “พี่ต้อย” เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดงานทำรายการวัสดุสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523 คร่ำหวอดอยู่ในงานเทคนิค และเห็นการเปลี่ยนของงานเทคนิคห้องสมุด Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างมีความสุข

หลักคิดของผู้เกษียณ : ภูมิใจกับเรื่องเล็กๆ และรักในงานที่ทำ

pintima
พิณทิมา เลิศสมบูรณ์

“ภูมิใจกับเรื่องเล็ก ๆ  และรักในงานที่ทำ”

คุณพิณทิมา เลิศสมบูรณ์  หรือ “พี่จั่น” เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์  ประจำห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526  พี่จั่น เล่าว่า ภูมิใจที่ได้ทำงานเป็นบรรณารักษ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการทำงานในหลายตำแหน่งทั้งในระดับปฏิบัติงานและหัวหน้างาน นอกจากนั้น ยังภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพในฐานะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อีกด้วย Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ภูมิใจกับเรื่องเล็กๆ และรักในงานที่ทำ

หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

S__19882001
สุมนา วัสสระ

บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

คุณสุมนา วัสสระ หรือ “พี่ตุ่ม” เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2523 เริ่มทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ งานวารสาร ทำดรรชนีวารสาร หนังสือ และจัดหาวารสาร  และเติบโตในหน้าที่การทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานวารสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และตำแหน่งสูงสุด คือ รองผู้อำนวยการสายเทคนิค ในปี 2549 สมัยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ