ร่วมกิจกรรม “IEEE Xplore Training 2014”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนบรรณารักษ์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.กนกวรรณ บัวงาม บรรณารักษ์สังกัดหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต และน.ส.กรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์สังกัดฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ IEEE Xplore Training 2014

IEEE Continue reading ร่วมกิจกรรม “IEEE Xplore Training 2014”

ในหลวงของแผ่นดิน

เคยได้ยินบทเพลงมาก็หลายเพลงแล้ว แต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกตื้นตันใจเท่ากับเพลง ในหลวงของแผ่นดิน ได้ฟังครั้งแรกที่ ละครเวทีสี่แผ่นดิน เพลงนี้แต่งโดย คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์  เรียบเรียงทำนอง  โดยคุณสราวุธ เลิศปัญญานุช ทุกถ้อยคำที่กลั่นกรองออกมามันช่างโดนใจคนไทยทั้งประเทศจริง ๆๆ  คำที่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตจำได้ทุกอย่าง คนรุ่นเราคงจะจำได้ดีว่าในหลวงท่านทรงทำอะไรให้กับประชาชนบ้าง ภาพที่เคยเห็นหยาดเหงื่อของพระองค์หยดลงที่ไหน ที่นั้นล้วนแต่มีความสุขความเจริญ ทุกข์ร้อนที่มีก็หมดไป พระองค์ท่านเฝ้าดูแลประชาชนของท่านให้มีแต่ความสุขทั่วอาณาใกล้ไกล  หลายครั้งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จท่านน้ำตาแห่งความดีใจปลื้มใจหลั่งไหลมาโดยไม่รู้สึกตัว พนมมือทั้งสองก้มลงกราบด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความศรัธา อยากให้พระองค์ท่านหายจากการประชวร อยู่เป็นหลักนำของหัวใจ สิ่งไหนที่จะทำให้พระองค์ท่านมีความสุข พวกเราพร้อมที่จะทำ อยากให้ทุกคนร่วมใจกันทำความดีเพื่อเป็นของขวัญให้กับพระองค์ท่าน พวกเราทุกคนล้วนโชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินที่มีในหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ 

รายการอ้างอิง                                                                                                                EXECUTIVE PRODUCTION SUPERVISOR : คุณถกลเกียรติ วีรวรรณคำร้อง คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์                                                                                ทำนอง/เรียบเรียง คุณสราวุธ เลิศปัญญานุช                                                         รวมศิลปินบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

 

Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 การเขียนบทความขึ้น Blog ด้วย WordPress

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 25 ท่าน  โดยการเรียนหลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความขึ้นเว็บไซต์ KM ของสำนักหอสมุดที่ http://main.library.tu.ac.th/km/  

เอกสารประกอบการบรรยาย

การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network):จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผู้เขียน (ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์)  ได้กล่าวถึง การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network)  ความหมาย และความเป็นมา  จากแนวคิดสู่การปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี้

รายการอ้างอิง:
ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์   เรื่อง  การพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network):จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  โดมทัศน์ 32,1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ (Stand & deliver)

พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ (Stand & deliver)

 Stand and deliver
โดย Mark Barnes และ Mary-Jane Barnes เรียบเรียงโดย ภิเษก ชัยนิรันดร์

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอที่ดี เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับผู้ฝึกสอนและผู้ที่ต้องนำเสนอผลงาน เนื้อหาในเล่มแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ส่วนได้แก่

ส่วนแรก  ผู้เขียนได้กล่าวถึง กระบวนการและเครื่องมือที่จำเป็น ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ กลุ่มผู้ฟัง เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และสื่อหรือวิธีการ

ส่วนที่ 2 อธิบายถึงอำนาจของภาษากายที่เราแสดงออกมาขณะนำเสนอ การใช้เสียงพูดที่เสียงดังฟังชัด มีจังหวะจะโคน รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมเป็นการสร้างภาพพจน์เชิงบวก และเป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเป็นมืออาชีพ

ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มความสำคัญและทำให้เนื้อหาชัดเจนขึ้น

ส่วนที่ 4 ในส่วนสุดท้ายเป็นการจัดการกับปัญหา ซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าไม่ควรกังวลกับปัญหามากนักเพราะการตั้งคำถามของผู้ฟังทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างความชัดเจนในประเด็นหลักที่ได้นำเสนอไปแล้ว และผู้เขียนยังได้พูดถึงเคล็ดลับที่ควรรู้ในการนำเสนองานที่ดี และการสร้างความประทับใจ น่าจดจำหลังจากจบการนำเสนอ

Reference
บาร์เนส, มาร์ค, บาร์เนส แมรี่แอน เขียน ; เรียบเรียงโดย ภิเษก ชัยนิรันดร์ . พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ (Stand & deliver). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. 216 หน้า. ภาพประกอบ.

 

มาทำความรู้จักกับ Altmetrics (ตอนที่ 1)

เนื่องจากไม่มีใครที่จะอ่านได้หมดทุกสิ่งอย่าง จึงทำให้เรายอมรับหรือมีความเชื่อมั่นกับการกรองผลงานทางวิชาการ ด้วยค่าการวัดคุณภาพ เช่น Impact factor, h-index, ค่า Citation ฯลฯ แต่ด้วยการเติบโตของเครื่องมือใหม่ๆ ทางออนไลน์ ทำให้มีตัวกรองใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการกรองหรือการวัดผลงานทางวิชาการ วิจัย ที่เป็นทางเลือก (Alternative metrics) หรือ Altmetrics เพราะ Altmetrics เป็นการวัดจำนวนที่ได้รับจากผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จำนวนการดูบทความ, จำนวนดาวน์โหลด, การ Tweet, การ post ขึ้น blog, การกด Likes, การกด Shares, การ Discussed, การ Cited เป็นต้น Altmetrics น่าจะเป็นตัววัดความนิยมของผลงานทางวิชาการ วิจัย ที่เสริมกับการวัดผลงานทางวิชาการ วิจัยแบบเดิม

Altmetrics เป็นการวัดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงข้อมูลปราฎในวันเดียวหรือสัปดาห์ แทนที่จะเป็นปีกว่าจะมีการอ้างอิงถึงผลงาน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และสำนักพิมพ์ จึงเริ่มที่จะคุยกันถึงการใช้ประโยชน์ altmetrics และใช้อย่างไรกับการประเมินการมีส่วนร่วมทางวิชาการของนักวิจัย ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกหรือช่วยสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิจัย (นักศึกษา และคณาจารย์) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย

บรรณารักษ์เป็นผู้ที่ต้องสนับสนุนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การแจ้งงานวิจัยล่าสุด การสนับสนุนการทดลองด้วยการวัดแบบ altmetrics และการให้ความรู้เกี่ยวกับ altmetrics

รายการอ้างอิง:

Lapinski, Scott, Piwowar, Heather and Priem, Jason. How librarians can help prepare faculty for the next generation of research impact metrics. College & Research Libraries News vol. 74 no. 6 292-300. Retrieved 14112014 from http://crln.acrl.org/content/74/6/292.long

Priem J., Taraborelli D., Groth P., Neylon C., “Alt-metrics: A manifesto,”  Retrieved 14112014 from http://altmetrics.org/manifesto/

What’s next in IT?

What’s next in IT? โดย อาจารย์ ดร. ยรรยง  เต็งอำนวย จากงาน CUCA Night 2014 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUCA)  (http://www.youtube.com/watch?v=KuYespfYFCQ&feature=youtu.be)

เอกสารประกอบการบรรยาย “What’s next in IT? by Dr.Yunyong Teng-amnuay” สามารถ Download ได้ที่ https://www.dropbox.com/s/5sve9rbd7w3dsu4/Slides%20CUCA%20Night%202014.zip

 

NGA ŪPOKO TUKUTUKU Maori Subject Headings Thesaurus

หัวข้อเรื่อง NGA ŪPOKO TUKUTUKU Maori Subject Headings Thesaurus  บรรยายในการประชุม OCLC ครั้งที่ 6  วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ Jeju Grand Hotel        สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวถึงพัฒนาการกำหนดหัวเรื่อง อรรถาภิธานศัพท์ภาษาเมารี บรรยายโดย Raewyn Paewai, Auckland Libraries and  Anne Reweti, Wellington City Libraries ประเทศนิวซีแลนด์

          CIMG2270

วิทยากรได้เริ่มต้นด้วยการร้องเพลงภาษาเมารี แล้วถึงเล่าเรื่องชนเผ่าเมารี ว่าป็นชาวพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์  ตั้งรกรากอยู่แถบแปซิฟิก โดยอพยพมาประมาณปี ค.ศ.1200 – 1400 มีการสืบทอดเรื่องเล่าจากปากต่อปาก  ข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางเพลง การตั้งชื่อสถานที่ และการท่องจำ จนกระทั่งมิชชันนารีเข้ามาในปลายปี ค.ศ. 1800  จึงเป็นผู้นำกระบวนการพิมพ์และสร้างภาษาเขียนให้

Koru เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรร โดยมีพื้นฐานจากรูปร่างของใบเฟิร์น ที่แสดงให้เห็นแนวคิดของการเคลื่อนไหวแบบไม่สิ้นสุด ชีวิตมีทั้งการเปลี่ยนแปลงและการอยู่กับที่เหมือนเดิม

1

Continue reading NGA ŪPOKO TUKUTUKU Maori Subject Headings Thesaurus

แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote X7

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโปรแกรม EndNote X7 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 โดยวิทยากรที่แนะนำการใช้คือ คุณสุมนา วัสสระ และ บุษยา เฟื่องประเสริฐ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรหน้าใหม่ทั้งคู่ของสำนักหอสมุดเลยค่ะ

มาทำความรู้จักกับ โปรแกรมนี้กันสักเล็กน้อยนะคะ โปรแกรม EndNote X7 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีให้บริการในห้องสมุดขณะนี้ โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม ได้แก่ การสืบค้น การจัดเก็บ และการจัดการรูปแบบรายการบรรณานุกรม ที่ผู้ใช้ได้สืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และนำรายการนั้นไปจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สะดวกมากขึ้น
วิทยากรได้บรรยายเริ่มจากการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม การนำข้อมูลเข้าเอง การ import ข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลต่างๆ และทดลองให้นักศึกษาแต่ละคนสืบค้นจากฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้ทราบถึงตัว filter ที่หลากหลายที่จะใช้ในการ export ข้อมูลไปยังโปรแกรม EndNote

บรรยากาศในห้องบรรยาย
บรรยากาศในห้องบรรยาย

หลังจากจบการบรรยายแล้วได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการแนะนำในวันนี้ ซึ่งผลสรุปส่วนมากพึงพอใจ และบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ดีและสามารถนำมาใช้งานได้จริง สุดท้ายวิทยากรยังได้แนะนำการใช้โปรแกรมว่าไม่ควรนำไปให้ผู้อื่นใช้ เพราะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ สำนักหอสมุดจัดหามาให้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น และท้ายสุดได้เชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด และหวังว่านักศึกษาจะให้ความสนใจเป็นอย่างดี