Tag Archives: การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 29871812_10156324071489591_5574378616747176112_o

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_7123

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

Cambridge Librarians’ Day

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้เขียนได้เข้าร่วมงาน Cambridge Librarians’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7  ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานวิทยทรัพยากรร่วมกับสำนักพิมพ์ Cambridge University Press เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

S__23052459

Continue reading Cambridge Librarians’ Day

รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ บรรยายโดยคุณสร้อยทิพย์ สุกุล จากบริษัท EIFL Thailand

S__21504040

Continue reading รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__19996692

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2560

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

resources

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีจัดหาฯโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดหาฯด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำเนินงานของหอสมุด Continue reading การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

พรรณี วันเพ็ญ
พรรณี วันเพ็ญ

คุณพรรณี วันเพ็ญ หรือ “พี่ต๋อย” เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดฝ่ายจัดหา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2519  ทำงานที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันรวมแล้วนานถึง 41 ปี 7 เดือน อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานกับหอสมุดฯ มานานที่สุดในรุ่นที่เกษียณอายุปีเดียวกัน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯและฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรฯ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 9.30 – 11.00 นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯและฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรฯ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดีพนมยงค์

S__21659656

Continue reading นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯและฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรฯ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3/2558

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__18948110

ในการประชุมครั้งนี้เลขานุการได้นำเสนอคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะทำงานได้พิจารณาร่วมกันและเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

S__18948111

วาระต่อมาจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เรื่อง “ประสบการณ์การจำหน่ายออกสิ่งพิมพ์ของหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยคุณจรินทร์ คิดหมาย

เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2558 ที่มีการนำเสนอข่าวว่าทางหอสมุดวังท่าพระ  นำสิ่งพิมพ์มาชั่งกิโลขาย คุณจรินทร์ได้ชี้แจงว่ากรณีนี้เป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และความเข้าใจผิด ไม่ได้มีเจตนานำสิ่งพิมพ์ไปขายตามที่ข่าวนำเสนอ จากเหตุการณ์นี้ทำให้ได้ข้อเตือนใจว่า ในมุมมองของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริโภคสื่อ ทุกคนควรเสพสื่ออย่างมีสติ และในมุมมองของหอสมุด ควรอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจข้อเท็จจริง นอกจากนี้ในการจำหน่ายหนังสือออกควรตระหนักถึงความระมัดระวังและรอบคอบด้วยค่ะ

สุดท้ายเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ประจำปี 2557 – 2558 และการส่งมอบงานให้แก่ประธานและคณะทำงานฯชุดใหม่ต่อไปค่ะ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2/2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการประชุมครั้งนี้มีวาระสืบเนื่องเรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันต่างๆ หากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งคณะทำงานอีกครั้ง

จากนั้นจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของคุณเบญจวรรณ  เล็กเจริญสุข ผู้แทนจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการ

คุณเบญจวรรณได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของบรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับคณะทำงาน และได้มีข้อคิดดีๆฝากถึงคณะทำงานว่า ในการทำงานควรยึดถือจรรยาบรรณบรรณารักษ์เป็นสำคัญ ต้องมีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากการทำงานจัดหาฯแล้วยังต้องมี service mind ในการให้บริการด้วย และสุดท้ายอยากให้ทุกคนคิดบวก ทำงานอย่างมีความสุข มีจิตใจดีงาม และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน จะทำให้เราใช้ชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข

ในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับคุณเบญจวรรณ และถ่ายภาพร่วมกันค่ะ

11798261_10207681247817407_390426482_n