Tag Archives: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เปิดประตูสู่เสรีภาพทางความคิดและการเรียนรู้

วันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันพิเศษวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DSC_0024
อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ เคียงคู่ตึกโดม

Continue reading หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เปิดประตูสู่เสรีภาพทางความคิดและการเรียนรู้

เวียดนามในเมืองไทย (The Vietnamese in Thailand)

Vietnaminthailand_01

เวียดนามในเมืองไทย (The Vietnamese in Thailand) ผู้เขียน ผุสดี           จันทวิมล บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี เป็นเรื่องของนโยบายการปกครองชาวเวียดนามที่เข้ามาในประเทศไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อมหาอำนาจฝรั่งเศสได้ยึดครองประเทศเวียดนาม และเรียกร้องสิทธิให้ชาวเวียดนามในไทยจดทะเบียนเป็น “คนในบังคับฝรั่งเศส” โดยพยายามคุกคามประเทศไทย ส่งผลให้เราต้องยกมณฑลบูรพาให้ประเทศมหาอำนาจ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

สิบสองพันนา : รัฐจารีต (Sipsonghanna : A traditional State)

Xixuangbanna_01

สิบสองพันนา : รัฐจารีต (Sipsonghanna : A traditional State) ผู้เขียน    ณัชชา เลาหศิรินาถ บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี      ละอองศรี เป็นเรื่องของการเผชิญปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าและการเมือง ระหว่างจีน อังกฤษ และฝรั่งเศส ของรัฐเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า          สิบสองพันนา และในที่สุดดินแดนดังกล่าวได้ผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีน ติตตามรายละเอียดที่ได้ทีนี่

การจัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่ปี 2530 โดยส่วนใหญ่จะจัดเป็นประจำทุก 2 ปี ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน คือ วันที่ 9 มีนาคม วัตถุประสงค์ของการจัดมี 3 ประการ คือ
1. เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2. เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการอัน
ดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ในการจัดแต่ละครั้ง คณะเศรษฐศาสตร์จะคัดเลือกปาฐกจากนักวิชาการที่มีผลงานดีเด่น หรือบุคคลที่สนใจศึกษาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ กอรปทั้งมีเกียรติประวัติอันแสดงถึงคุณธรรมและจิตสำนึกรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม Continue reading การจัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย (Sangkhalok-Sukhothai-Ayutthaya and Asia)

sankalok_01

สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย (Sangkhalok-Sukhothai-Ayutthaya and Asia) บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  กล่าวถึงประเด็นทางวิชาการของการค้าสังคโลกตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

สุวรรณภูมิ ผู้คนและแผ่นดิน

suvannabhum_01

สุวรรณภูมิ ผู้คนและแผ่นดิน บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์อารยธรรมแผ่นดิน จากการเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการอุษาคเนย์ ได้ที่ศึกษาค้นคว้าติดตามเรื่องราวสุวรรณภูมิ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป (King Chulalongkorn : Siam-Southeast Asia-Jambudvipa)

Rama5_01

รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป (King Chulalongkorn : Siam-Southeast Asia-Jambudvipa) บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับประเทศเพื่อนบ้านและเจ้าอาณานิคมของแต่ละประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (The King of Siam and Sir John Bowing)

Rama4_01

พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (The King of Siam and Sir John Bowing) บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม ในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศ รวมทั้งการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ (Japanese Scholarships on Thailand and Southeast Asia)

japanthaiseas_01

 

ญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ (Japanese Scholarships on Thailand and Southeast Asia) บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ฮายะโอะ ฟูกุย (Hayao Fukui) เป็นการรวมบทความของนักวิชการญี่ปุ่น ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

แม่โขง-สาละวิน (Mekong-Salaween) สาละวิน-แม่โขง (Salaween-Mekong)

booklisthmekongsalween_04booklisthmekongsalween_05

 

 

 

 

แม่โขง-สาละวิน (Mekong-Salaween สาละวิน-แม่โขง (Salaween-Mekong) บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  แม่น้ำทั้งสองสายนี้ คือ เส้นเลือดใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศจีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่