Tag Archives: พรรณี วันเพ็ญ

หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

พรรณี วันเพ็ญ
พรรณี วันเพ็ญ

คุณพรรณี วันเพ็ญ หรือ “พี่ต๋อย” เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดฝ่ายจัดหา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2519  ทำงานที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันรวมแล้วนานถึง 41 ปี 7 เดือน อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานกับหอสมุดฯ มานานที่สุดในรุ่นที่เกษียณอายุปีเดียวกัน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข