Tag Archives: มนุษยศาสตร์

เวียดนามในเมืองไทย (The Vietnamese in Thailand)

Vietnaminthailand_01

เวียดนามในเมืองไทย (The Vietnamese in Thailand) ผู้เขียน ผุสดี           จันทวิมล บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี เป็นเรื่องของนโยบายการปกครองชาวเวียดนามที่เข้ามาในประเทศไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อมหาอำนาจฝรั่งเศสได้ยึดครองประเทศเวียดนาม และเรียกร้องสิทธิให้ชาวเวียดนามในไทยจดทะเบียนเป็น “คนในบังคับฝรั่งเศส” โดยพยายามคุกคามประเทศไทย ส่งผลให้เราต้องยกมณฑลบูรพาให้ประเทศมหาอำนาจ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

สิบสองพันนา : รัฐจารีต (Sipsonghanna : A traditional State)

Xixuangbanna_01

สิบสองพันนา : รัฐจารีต (Sipsonghanna : A traditional State) ผู้เขียน    ณัชชา เลาหศิรินาถ บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี      ละอองศรี เป็นเรื่องของการเผชิญปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าและการเมือง ระหว่างจีน อังกฤษ และฝรั่งเศส ของรัฐเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า          สิบสองพันนา และในที่สุดดินแดนดังกล่าวได้ผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีน ติตตามรายละเอียดที่ได้ทีนี่

สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

sithimanusayachon_01

สิทธิมนุษยชน :  เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด เขียนโดย ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก เป็นหนังสือรวมบทความที่กล่าวถึงอุดมการณ์ หลักการ และฐานความคิดของสิทธิมนุษยชนในบริบทต่าง ๆ ติดตามอ่านได้ที่นี่

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม (Human Rights : A Path Towards Santi Pracha Dhamma)

sithisanti_01

สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม (Human Rights : A Path Towards Santi Pracha Dhamma) เขียนโดย เสน่ห์ จามริก ติดตามอ่านได้ที่นี่

บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์

kansuksa_01

บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์ เขียนโดย เสน่ห์ จามริก ผู้เขียนเขียนเพื่อให้เกิดความสนใจและใส่ใจถึงวัฒนธรรมและกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงสภาวะและวิสัยทัศน์ของการศึกษาไทย ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย (Sangkhalok-Sukhothai-Ayutthaya and Asia)

sankalok_01

สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย (Sangkhalok-Sukhothai-Ayutthaya and Asia) บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  กล่าวถึงประเด็นทางวิชาการของการค้าสังคโลกตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

สุวรรณภูมิ ผู้คนและแผ่นดิน

suvannabhum_01

สุวรรณภูมิ ผู้คนและแผ่นดิน บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์อารยธรรมแผ่นดิน จากการเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการอุษาคเนย์ ได้ที่ศึกษาค้นคว้าติดตามเรื่องราวสุวรรณภูมิ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป (King Chulalongkorn : Siam-Southeast Asia-Jambudvipa)

Rama5_01

รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป (King Chulalongkorn : Siam-Southeast Asia-Jambudvipa) บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับประเทศเพื่อนบ้านและเจ้าอาณานิคมของแต่ละประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (The King of Siam and Sir John Bowing)

Rama4_01

พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (The King of Siam and Sir John Bowing) บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม ในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศ รวมทั้งการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์การค้าและอุตสาหกรรม (Dai Kyosou Jidai No Tsushou Senryaku)

japanstra_01

ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์การค้าและอุตสาหกรรม (Dai Kyosou Jidai No Tsushou Senryaku) เขียนโดย โฮะโซะกาว่า ฮิซาซิ (Hosokaea Hisashi) แปลโดย กนิฏฐา มัทซุโอะ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือว่าด้วยโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจที่ผู้เขียนได้มีประสบการณ์โดยตรง ติดตามอ่านได้ที่นี่