Tag Archives: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด

ผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซียผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซีย รวม 6 คน มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

นพุธที่ 26 ต.ค. 2559 เวลา 11.20-11.500 น. ผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS)  ประเทศมาเลเซีย  รวม 6 คน มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ  นางสาวสุมนา วัสสระ และนางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ให้การต้อนรับ และนำชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Continue reading ผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซียผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซีย รวม 6 คน มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

ผลกระทบจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค

images

คำว่า “ผลกระทบ” สำหรับผู้เขียนนั้น ความหมายคือ โซเชียลอาจเกิดข้อเสียกับคนที่บริโภคโซเชียลเกินขอบเขตมากไป บางครั้งอาจทำให้มีผลกระทบในการปฎิบัติงานโดยไม่รู้ตัว อาจทำให้มีผลกับประสิทธิภาพของงานก็เป็นได้ หรือกระทบกับเรื่องอื่นๆ เรามาดูวิธีการในการบริโภคโซเชียล อย่างมีสติกันคะ (กรณีนี้เราจะพูดถึงคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วนะคะ) Continue reading ผลกระทบจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค

“นักเล่าเรื่อง”ด้วยตัวอักษร

typewriter-801921_960_720[1]

การเขียนเพื่อเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางคนอาจจะคิดว่ามันยากจัง แล้วก็เพิ่มความกังวลด้วยการบอกตัวเองว่า เขียนไปคงไม่มีคนอ่าน คนอ่านคงไม่รู้เรื่อง เขียนไม่ดี … และอีกหลายเหตุผลที่ยิ่งทำให้เกิดความกังวลในการเขียน Continue reading “นักเล่าเรื่อง”ด้วยตัวอักษร

3 สิ่งสำคัญในการจัดประชุมวิชาการสำหรับบรรณารักษ์และงานห้องสมุด

paper_people_free_photo1-690x457

จากประสบการณ์ในการเป็นคณะทำงานในจัดประชุมวิชาการประจำปี ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ การได้มีโอกาสได้ช่วยงานหลายๆ ส่วน และได้ร่วมทำงานกับพี่ๆ ที่เก่งงาน และเก่งในการจัดการแก้ปัญหา ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วอาจจะรับผิดชอบงานเฉพาะส่วนเท่านั้น แต่เบื้องหลังการทำงานที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันและมีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดทำให้เห็นภาพการจัดงานและการเชื่อมประสานกันในแต่ละส่วนเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ     Continue reading 3 สิ่งสำคัญในการจัดประชุมวิชาการสำหรับบรรณารักษ์และงานห้องสมุด

“ก้าวต่อไปของ มธ.ว่าด้วย EdPEx”

2015_2016_ED_Overview
ภาพจาก http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า EdPEx  ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award: TQA) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำมาใช้ และวางเป้าหมายที่นำมาใช้กับทุกหน่วยงานภายในปี 2560 Continue reading “ก้าวต่อไปของ มธ.ว่าด้วย EdPEx”

วิสัยทัศน์ใหม่สำนักหอสมุดปี 2560-2564 เปิดศักราช “ส่งเสริมการวิจัย +การเรียนรู้ด้วยตนเอง”

หลังจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประกันคุณภาพ พร้อมกับระดมสมองบุคลากรในวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานองค์กร และการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (ภัยคุกคาม) เพื่อการวิเคราะห์และกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา Continue reading วิสัยทัศน์ใหม่สำนักหอสมุดปี 2560-2564 เปิดศักราช “ส่งเสริมการวิจัย +การเรียนรู้ด้วยตนเอง”

EdPEx คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุด มธ.

เสร็จสิ้นภารกิจ สัมมนา EdPEx

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือโอกาสอันดีระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ที่่ผ่านมา จัดการสัมมนาประกันคุณภาพในหัวข้อเรื่อง “EdPEx : คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุด มธ.” ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน  Continue reading EdPEx คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุด มธ.

ควันหลง TU Open House ‘ 58

น้องเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

สำนักหอสมุด ได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน TU Open House 2015 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1)  แนะนำแหล่งบริการสารสนเทศที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Continue reading ควันหลง TU Open House ‘ 58

กิจกรรมฉายหนังในห้องสมุดรอบสัปดาห์ (23-30 พ.ย.58)

26  พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม “คุยกับหนัง” อ.ทรงยศ แววหงษ์
กิจกรรม “คุยกับหนัง” เป็นกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษาทุกวันพฤหัสบดี เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันท์น ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ Continue reading กิจกรรมฉายหนังในห้องสมุดรอบสัปดาห์ (23-30 พ.ย.58)

กิจกรรมฉายหนังในห้องสมุดรอบสัปดาห์ (16-22 พ.ย.58)

19 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม “คุยกับหนัง” อ.ทรงยศ แววหงษ์
กิจกรรม “คุยกับหนัง” เป็นกิจกรรมฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษาทุกวันพฤหัสบดี เริ่มเวลา 17.00 น. ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันท์น ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ Continue reading กิจกรรมฉายหนังในห้องสมุดรอบสัปดาห์ (16-22 พ.ย.58)