Tag Archives: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

OKRs : Objectives and Key Results กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร

OKRs - workshop
OKRs – workshop

วานนี้ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในการทำงาน (Objectives and Key Results: OKRs)” ณ ห้องบรรยาย F-310 อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 3 มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ​โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 38 คน Continue reading OKRs : Objectives and Key Results กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร

มธ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน

ผู้บริหาร มธ. และ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวงร่วมกันตัดริบบิ้น
ผู้บริหาร มธ. และ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวงร่วมกันตัดริบบิ้น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดสาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต Continue reading มธ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน

คนสำราญ งานสำเร็จ สร้างความสุขให้ทีมงานหอสมุดแห่ง มธ.

1

ด้วยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ “บุคลากรห้องสมุด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิดที่ว่า “บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุข ทำงานได้สำเร็จ ผู้รับบริการจะมีความสุข” Continue reading คนสำราญ งานสำเร็จ สร้างความสุขให้ทีมงานหอสมุดแห่ง มธ.

คณะนักศึกษา และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Image may contain: 15 people, people standing, wedding and indoor

วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00-14.30 น.

คณะนักศึกษาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Continue reading คณะนักศึกษา และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

เยี่ยมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. มอบของที่ระลึกแด่หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ในโอกาสมาเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ในโอกาสมาเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหารหอสมุดฯ เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับแลกเปลี่ยนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด การพัฒนาบริการห้องสมุด การบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย และการจัดการความรู้ภายในองค์กรระหว่างกัน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ร่วมงาน Thammasat Open House 2016

น้อง ๆ นักเรียนที่มาเยี่ยมชมบูธของหอสมุดฯ พร้อมพี่บรรณารักษ์ที่คอยให้คำแนะนำ
น้อง ๆ นักเรียนที่มาเยี่ยมชมบูธของหอสมุดฯ พร้อมพี่บรรณารักษ์ที่คอยให้คำแนะนำ

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัดบูธพร้อมโชว์นวัตกรรมการให้บริการของห้องสมุด ภายในงาน “Thammasat Open House 2016” ภายในแนวคิดธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน ณ ยิมเนเซียน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Continue reading ร่วมงาน Thammasat Open House 2016

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯและหอสมุดป๋วยฯ

dsc_0286

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์ หัวหน้าห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  และ Mr. Benjamin Ivry  ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ Associate Professor Ekaterina Koldunova, Deputy Dean, School of Political Affairs, Moscow State Institute of International Relations (University) MFA of Russia และ Dr.Victor Sumsky, Director of ASEAN Centre,  Moscow State Institute of International Relations (University) MFA of Russia พร้อมคณะในโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนาสื่อการศึกษาของห้องสมุดมธ.

30883
ของพระราชทานจุดเริ่มต้นการพัฒนาสื่อการศึกษาในห้องสมุด มธ.

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 Continue reading พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนาสื่อการศึกษาของห้องสมุดมธ.

หอสมุดฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

106562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  นางรัมภาพร สำรองกิจ เลขานุการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำบุคลากรหอสมุดฯ จากทุกฝ่ายร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป บริเวณสนามฟุตบอล  และร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ฯ  Continue reading หอสมุดฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

Dr. Nurul H. Choudhury, Pro Vice Chancellor, Varendra University, Rajshahi, Bangladesh เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันพฤหัสที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 10.30-11.00 น.

Continue reading Dr. Nurul H. Choudhury, Pro Vice Chancellor, Varendra University, Rajshahi, Bangladesh เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์