Tag Archives: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วชิราวุธานุสรณ์สาร (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ)

วชิราวุธานุสรณ์สาร (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ)
วชิราวุธานุสรณ์สาร (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ)

เนื้อหานำเสนอในวชิราวุธานุสรณ์สาร ฉบับปีที่ 34 ฉบับที่ 2 วันที่ 6 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในมงคลวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลเป็นอันมากในบทความเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่เคยรู้มาก่อน เช่น พระราชดำริในการฟื้นฟูการบรรเลงดนตรีไทยบางอย่างตามแบบแผนโบราณ การรวบรวมเพลงไทยที่กระจัดกระจาายไว้ให้สมบูรณ์ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการทำสำเนาจารึกโบราณ การตรวจสอบชำระหนังสือจารึกในประเทศไทย งานอนุรักษ์แผนที่เก่า เป็นต้น เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ พระราชนิพนธ์นิทานโกหกเยอรมัน ซึ่งเคยปรากฏในวรรณกรรมไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ 93 ปีก่อน ซึ่งท้้งสองเรื่องไม่ค่อยมีใครได้อ่าน  (จากบรรณาธิการแถลง) ขอเชิญติดตามบทความจากเรื่องต่อไปนี้ Continue reading วชิราวุธานุสรณ์สาร (ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับพิเศษ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2558  โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนองพระราชดำริ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยนำเสนอเรื่องราวที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชน รวมถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรที่งดงาม และการทรงงานที่ไม่มีวันหยุด ผ่านบทความในเรื่อง

 • สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษาไทย
 • งานสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • ชนเผ่าแห่งผืนป่าลุ่มแม่น้ำน่าน “มลาบรี”
 • เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ป่าพรุโต๊ะแดง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จังหวัดนราธิวาส
 • สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 109)

“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำหนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน “ปังปอนด์” โดยนำเนื้อหาสาระที่สำคัญมาสรุปและสร้างสรรค์ให้อ่านง่ายในรูปแบบของการ์ตูน ภายในเล่มมีจำนวนทั้งหมด 5 เรื่อง คือ

 • เจ๋งสุดๆ นักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น
 • ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ ผจญภัยในแอนตาร์กติกา
 • eDLTV เรียนด้วยตัวเองก็เก่งได้
 • น่าทึ่งอุปกรณ์ไฮเทคช่วยคนพิการทำงานได้
 • โซลาร์เซลล์ แสงสว่าง…นำความรู้

รายการอ้างอิง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก https://www.nstda.or.th/news/20398-pungpond

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่  108)

๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง ร่วมกับบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรูวิชั่นส์, กลุ่ม ปตท., ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดทำสารคดีชุด “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่ส่วนหนึ่งของงานพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารคดีดังกล่าว ประกอบด้วยดีวีดี 60 ตอน และหนังสือ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ความหนา 200 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนแรกเป็นกาลานุกรม หรือ Timeline แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบต่อ
 • ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาตามสารคดีทั้ง 60 ตอน
 • ส่วนที่เป็นปกิณกะหรือภาคผนวก สิ่งมีชีวิตในพระนามาภิไธย และสิ่งมีชีวิตที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนาม

รายการอ้างอิง
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ทีเอ็นเอ็น ชวนชมสารคดีพิเศษ ‘๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์’ สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก http://www.naewna.com/lady/175534

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่  107)

โครงการ“ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

20150331_Prince_Sirindhorn_1000x600px

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนให้แก่สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย Continue reading โครงการ“ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา
ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา

ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  เป็นหนังสือจัดพิมพ์เป็นอักษรไทยควบคู่กับอักษรเบรลล์ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558 เนื้อหาเป็นพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และคนปรกติสามารถอ่านได้ พร้อมคลิปเสียงสามารถเปิดฟังได้ทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้ มีคณะทำงานประกอบด้วย กิ่งไผ่ เอกคณาปราชญ์  พงศกร รุจินิยมกุล และ สิทธิศักดิ์ สาลีผล  และมีประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ เป็นผู้เรียบเรียงและเสียงบรรยาย

คลิปเสียงของหนังสือ
คลิปเสียงของหนังสือ

รายการอ้างอิง
ก่องแก้วก่อเกื้อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558.  กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด : วัฒนาพานิช.

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 105)

ชั่วชีวัน ฉันอ่านได้ ไม่เบื่อเลย

ปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “ชั่วชีวัน ฉันอ่านได้ ไม่เบื่อเลย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมทางวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go) วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา ถอดความโดยสรุปได้ ดังนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่พระองค์ท่าน ทอดพระเนตร คือ เรื่อง ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นมุมที่ไว้หนังสือ หรือจะเป็นห้องสมุดจริงๆ ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ และสถานที่เสด็จฯ ไป shopping จริงๆ คือ ร้านหนังสือ  พระองค์ท่านไม่เพียงแต่อ่านหนังสือ จะเห็นว่าทรงพระราชนิพนธ์ ทรงทำหนังสือ ถ่ายหนังสือ เผยแพร่หนังสือ อ่านหนังสือ ตรวจหนังสือ จัดหนังสือ และทำให้คนอื่นอ่านหนังสือ มาโดยตลอด  พระองค์ท่านรับสั่งว่า ใครทิ้งหนังสือแสดงว่าไม่เคยทำหนังสือ ไม่เคยรู้ว่าหนังสือแต่ละเล่มกว่าจะเสร็จ ยากแค่ไหน พระองค์ท่าน ทรงเป็น genius คือ อ่านแล้วสังเกตออกมาได้   พระหัตถ์ของพระองค์ท่าน จะไม่ห่างจากหนังสือ นอกจากจะมีสมุดเล่มเล็กๆ ก็จะมีหนังสืออยู่เสมอ Continue reading ชั่วชีวัน ฉันอ่านได้ ไม่เบื่อเลย

คลังภาพดิจิทัล อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

คลังภาพดิจิทัล อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี (http://princessmcs.org/)
คลังภาพดิจิทัล อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี (http://princessmcs.org/)

คลังภาพดิจิทัล อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี เป็นโครงการวิจัยของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อจัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะเป็นคลังทรัพยากรสารนิเทศที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระฉายาลักษณ์ (metadata) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฉลองของคณะอักษรศาสตร์ในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

สำหรับคลังดิจิทัล อักษรศาสตร์บรมราชกุมารีนี้ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Omeka ประกอบด้วย 10 คอลเลกชัน ได้แก่

 1. กิจกรรมรับน้องใหม่
 2. ชมรมดนตรีไทย
 3. การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 4. งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2520
 5. งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2524
 6. งานเลี้ยงรุ่นอักษรศาสตรบัณฑิต 41
 7. จุฬาฯวิชาการ
 8. การศึกษาระดับมหาบัณฑิต
 9. พิธีเปิดศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล
 10. วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นรายปี

Continue reading คลังภาพดิจิทัล อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านความเป็นเลิศการสร้างสรรค์

WIPO ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสมเด็จพระเทพฯ
WIPO ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว ด้วยตระหนักถึงพระปรีชาสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระองค์ในหลายสาขา ทรงพระราชนิพนธ์งานทรงลิขสิทธิ์รวม 354 ผลงาน ได้แก่ ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์รวม 199 ผลงาน เช่น ภาพวาดดอกกล้วยไม้ ภาพวาดช้างภูฟ้า ภาพวาดมณีพลอยร้อยแสง ภาพวาดประกอบจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ภาพวาดประกอบสัตว์เลี้ยงวังสระปทุม เป็นต้น Continue reading ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านความเป็นเลิศการสร้างสรรค์