Tag Archives: สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดฯ ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ รับมธ.สร้างผู้นำด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก

208816
บรรยากาศในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  ซึ่งผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ ประธานในที่ประชุม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมวาระพิเศษ เรื่อง การวางแผนและพิจารณาร่างยุทธศาสตร์หอสมุดฯ โดยมีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด เป็นเลขาการประชุม  เป้าหมายหลักของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการจัดทำร่างยุทธศาสตร์หอสมุดฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 Continue reading หอสมุดฯ ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ รับมธ.สร้างผู้นำด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก

นักศึกษา และ อาจารย์ จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์

IMG_0981

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-11.30 น.

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวนทั้งหมด 40 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี บรรณารักษ์หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้นำชมและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาเยี่ยมชมหอสมุดทั้งหมด

Continue reading นักศึกษา และ อาจารย์ จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์

คณาจารย์ และ นักศึกษา จาก Academy of Journalism and Communication, Hanoi ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์

WELCOME Hanoi

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 16.30-17.30 น.

Continue reading คณาจารย์ และ นักศึกษา จาก Academy of Journalism and Communication, Hanoi ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์

วิธีทำ Email Alert ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถทำได้ด้วยตนเอง

วิธีทำ Email Alert ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถทำได้ด้วยตนเอง

          เนื่องจากผู้ใช้ห้องสมุดหลายคนจำไม่ได้ว่า หนังสือที่ได้ยืมไปนั้นมีกำหนดการส่งคืนเมื่อไหร่ และมีการยืมหนังสือเล่มไหนไปแล้วบ้าง ดังนั้นทางห้องสมุดจึงมีบริการที่อยากแนะนำให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับทราบ นั่นคือการทำ Email Alert ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

Continue reading วิธีทำ Email Alert ที่ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถทำได้ด้วยตนเอง

Prof. Dr. Chia-Hua Kuo, University of Taipei ดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

WELCOME Taipei

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.30-11.00 น.

Prof. Dr. Chia-Hua Kuo, Dean for Research and Development, University of Taipei ประเทศ Taiwan และบุคลากรจากคณะสหเวชศาสตร์  จำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

IMG_0455

Continue reading Prof. Dr. Chia-Hua Kuo, University of Taipei ดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

WELCOME_Saentham College

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

Continue reading ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

His Excellentcy Dr. Sohail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมมุมปากีสถาน หอสมุดปรีดี พนมยงค์

IMG_9872

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00-12.30 น.

His Excellentcy Dr. Sohail  Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย และคณะ  จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชม Pakistan Corner และหอสมุดปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

Continue reading His Excellentcy Dr. Sohail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมมุมปากีสถาน หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ผู้บริหาร และอาจารย์ จาก Nigata University, Japan เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

IMG_9771

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.15-12.00 น.

ผู้บริหาร และอาจารย์  จาก  , Japan  จำนวน 2 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

Continue reading ผู้บริหาร และอาจารย์ จาก Nigata University, Japan เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Dr. Shri Ram, Deputy Librarian, Thapar University, India เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

IMG_9268

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-10.00 น.

Continue reading Dr. Shri Ram, Deputy Librarian, Thapar University, India เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

การประหยัดพลังงานในสถานที่ราชการ

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ ที่ต้องใช้พลังงานต่าง ๆ มากมายสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บริการ เช่น มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คอมพิวเตอร์สำหรับบริการ  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ลิฟท์สำหรับขึ้นลง  ดังนั้น พวกเราไม่ว่าจะเป็น ผู้มาปฏิบัติงาน ผู้ดูแลอาคาร  ผู้ใช้บริการ หรือแม้แต่ผู้มาติดต่อ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์  สำหรับการใช้อุปกรณ์บางอย่าง ให้ประหยัดพลังงาน เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ลิฟท์ ถ้าขึ้นลงชั้นเดียวควรใช้การเดินบันได เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และยังเป็นการออกกำลังกาย  ปิดแอร์ตอนพักกลางวัน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่เลิกใช้ สำหรับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีระบบไฟกระตุกช่วยในการลดพลังงานไฟฟ้า  กระตุกเปิดเมื่อต้องการจะใช้  กระตุกผิดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ เพียงแค่ทุกคนใส่ใจดูแลช่วยกันปฏิบัติตามก็จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ ช่วยกันคนละนิดเพื่อชีวิตที่ดีในภายหน้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

รายการอ้างอิง http://reg.hcu.ac.th/thai/html/download/Energy3.pdf