Tag Archives: หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดฯ ชวนงดการใช้พลาสติก

resize1-หอสมุดรักษ์โลก FB_0ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ BCG ด้วยการงดการใช้พลาสติก ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด  Continue reading หอสมุดฯ ชวนงดการใช้พลาสติก

ทิพวรรณ อินทมหันต์: จากงานเทคนิคสู่การพัฒนาคลังดิจิทัล หอสมุดแห่ง มธ.

ทิพวรรณ อินทมหันต์ งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทิพวรรณ อินทมหันต์ งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานของคนในทุกวงการ โดยเฉพาะห้องสมุดซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากสิ่งพิมพ์สู่เอกสารดิจิทัล เพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

“ทิพวรรณ อินทมหันต์”  บรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดงานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ได้มาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานในส่วนงานเทคนิคมาจนถึงการรับผิดชอบงานคลังข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ได้ทราบกัน Continue reading ทิพวรรณ อินทมหันต์: จากงานเทคนิคสู่การพัฒนาคลังดิจิทัล หอสมุดแห่ง มธ.

Customer Insight : ปรับปรุงบริการผ่าน Customer Journey จากโครงการ PatronX

customer insight-reและแล้วโครงการ  PatronX ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ก็สำเร็จเสร็จสิ้น หลังจากได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยล่าสุดได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินการ และระดมสมองเพื่อสรุปเส้นทางการค้นหาหนังสือของนักศึกษา ปัญหาที่พบในแต่ละเส้นทาง แนวทางการแก้ไขเพื่อจัดทำเป็นโครงการพัฒนางานห้องสมุดในปี 2563 และปี 2564 ตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา Continue reading Customer Insight : ปรับปรุงบริการผ่าน Customer Journey จากโครงการ PatronX

ทางลัดเข้าถึงวิทยานิพนธ์ มธ.

Travel 2020รวมวิทยานิพนธ์ มธ.  ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด เพื่อใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของหอสมุดฯ ได้แก่ Continue reading ทางลัดเข้าถึงวิทยานิพนธ์ มธ.

ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ-เชียงใหม่ ผสานมือ เปิดบ้านสร้างเครือข่ายห้องสมุด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน ระหว่างหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Continue reading ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ-เชียงใหม่ ผสานมือ เปิดบ้านสร้างเครือข่ายห้องสมุด

TULIB นำร่องโครงการใหม่ “PatronX” ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล

บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมอบรมในหัวข้อ Customer Journey
บุคลากรหอสมุดฯ ร่วมอบรมในหัวข้อ Customer Journey วิทยากรโดย  ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำร่องเปิดโครงการ​ PatronX  ศึกษาการใช้ข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง​สังคมศาสตร์​  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมพัฒนาบริการห้องสมุดแบบ​ Personalize​ ​ รับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัย Continue reading TULIB นำร่องโครงการใหม่ “PatronX” ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดยุคดิจิทัล

บอกเล่าประสบการณ์การนำเสนองาน PULINET 2019

 

PULINETLogo-01การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ อย่างเวที PULINET 2019 ถือเป็นครั้งแรกของผู้เขียน โดยได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลงานที่รับผิดชอบในรูปแบบโปสเตอร์  จึงขอสรุปประเด็นสำคัญๆ ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ และอยากมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการต่อไป Continue reading บอกเล่าประสบการณ์การนำเสนองาน PULINET 2019

หอสมุดแห่ง มธ. วางเป้า 2564 สู่ Personalized Services

หอสมุดสำราญ 7 ม.ค.62_๑๙๐๑๐๘_0050เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2562  ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2562  ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์  พร้อมกับสรุปงานความสำเร็จในรอบ 3 ปี (2559-2561) ที่ผ่านมา อีกทั้งรับฟังนโยบายและทิศทางในอนาคต (2562-2564) ของทีมผู้บริหารหอสมุดฯ ซึ่งนำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Continue reading หอสมุดแห่ง มธ. วางเป้า 2564 สู่ Personalized Services

การชดใช้หนังสือหาย

book-809887_1280

การชดใช้หนังสือหายมี 2 วิธี คือ การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน และการชดใช้ด้วยการซื้อมาชดใช้

1.การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน

การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 2 เท่า ของราคาหนังสือ ตัวอย่างเช่น หนังสือราคาเล่มละ 1,000 บาท ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 2,000 บาท และค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท รวมทั้งสิ้น 2,100 บาท เป็นต้น

แต่ถ้าหากไม่ปรากฎราคาของหนังสือเช่น หนังสือบริจาค วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ปรับขั้นต่ำเล่มละ 300 บาท และค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท

การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน มีขั้นตอน ดังนี้

Continue reading การชดใช้หนังสือหาย

เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ

รูปหอสมุด_๑๘๐๙๒๘_0014

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาคุณภาพบริการ และการแลกเปลี่ยนรู้ด้านการบริหารงานห้องสมุดระหว่างกัน

“เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา” รอบปีที่ 5 เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 สถาบัน ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561)  Continue reading เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ